پرسش‌های متداول

راه ارتباطی با نشریه به چه صورت است؟

با مراجعه به صفحه اصلی و قسمت هیات تحریریه می توانید از طریق ایمیل با هر یک از اعضای نشریه که مایل باشید تماس برقرار کنید و نظرات خود را ارسال نمایید. برای امور جاری نشریه می توانید به دفتر مرکزی نشریه واقع در مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر مراجعه و یا با شماره تلفن 09107837420 تماس بگیرید.


آدرس ایمیل نشریه: jce@iaubushehr.ac.ir و jce.iaub@gmail.com


 


 

در زمان ارسال مقاله آیا نیازی به ارسال جداگانه شکل و جدول ها به صورت یک فایل جداگانه است؟

مقاله باید مطابق فرمت نشریه تنظیم شود. همانطورکه دیده می شود محل مناسب برای شکلها و جدولها در فرمت مقاله وجود دارد.


بنابراین نیازی به ارسال فایل جداگانه برای شکلها و جدولها نیست.


 


 


 

آیا در فایل اصلی می توان نام نویسندگان مقاله را حذف نکرد؟

حذف نام نویسندگان در مقاله ارسالی اختیاری است. در صورت تمایل نویسندگان می توانند در نسخه ایی که برای داوری ارسال می گردد نام خود را حذف نمایند.


 


 


 

منظور از پذیرش با اصلاحات کلی و پذیرش با اصلاحات جزئی چیست؟

پذیرش با اصلاحات کلی بیان­کننده یک پذیرش به­ صورت مشروط است. نویسندگان مقاله بعد از اعمال اصلاحات مورد نظر داوران و سردبیر نشریه اقدام به ارسال مقاله اصلاح شده می­ کند و مقاله مجددا توسط داوران مورد ارزیابی قرار می گیرد.


در پذیرش با اصلاحات جزئی نظرات داوران نسبت به مقاله مثبت بوده و نیاز به اصلاحات جزئی است. در این حالت نویسندگان مقاله اقدام به اصلاح مقاله و ارسال آن می کنند. سردبیر نشریه بازنگری را بررسی می نماید و در صورت نیاز برای داوری نهایی ارسال می کند و یا اعلام نتیجه می نماید.


 


 

آیا دانشجو یا دانشجویان می توانند به صورت مستقل مقاله ارسال کنند و نویسنده مسئول دانشجو باشد؟

اگر مقاله نوشته شده حاصل کار پژوهشی یک یا تعدادی از دانشجویان است و مستقل از پروژه کارشناسی، پایان نامه ارشد یا رساله دکتری است، اشکال ندارد.


 


 


 

آیا از داوران معرفی شده توسط نویسنده مسئول برای داوری مقاله داور انتخاب می شود؟

معرفی داور از طرف نویسندگان به معنی استفاده حتما از همان داور نیست بلکه برای تکمیل کردن لیست داوران نشریه استفاده می شود.


ممکن است از داوران معرفی شده نیز استفاده شود. داور نشریه باید حداقل دارای مرتبه علمی استادیاری باشد.