تماس با ما

خواهشمند است برای پیگیری مقالات فقط از طریق سایت نشریه (تماس با ما) اقدام نمائید. 

 

آدرس: بوشهر، سه راه آتش نشانی، مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، دفتر مجله تخصصی مهندسی مخابرات

شماره تماس مدیر داخلی مجله :  09107837420

نمابر مجله : 07733555413

 

آدرس ایمیل نشریه:

jce@iaubushehr.ac.ir

jce.iaub@gmail.com

 

سایت نشریه:

http://jce.iaubushehr.ac.ir


CAPTCHA Image