راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تدوین نهایی مقاله

رعایت نکات و دستور‎العمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع نشریه هنگام ارسال مقالات ضروری است:

1. مجله تخصصی مهندسی مخابرات به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با مخابرات پذیرای مقالات می‎باشد.

2. مقالة ارسال شده در نشریة دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

3. زبان رسمی نشریه، فارسی است، اما چکیده مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

4. مقاله علاوه بر چکیده فارسی و انگلیسی (250 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر)، بایستی دارای واژه‎های کلیدی (حداکثر 6 واژه)،‌ مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه‎گیری و فهرست منابع باشد.

5. مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

6. مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً می­بایست با امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

7. فایل Word مقاله به همراه فایلPDF  تنها از طریق وب سایت نشریه به ارسال شود.

 

8. مقاله در محیط Word 2010 یا  Word 2013 قلم B Lotus فونت 12 (برای چکیده لاتین با قلم تایمز 10) فاصله تقریبی میان سطور 9/0 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه 2 سانتیمتر از چهار طرف باشد. عنوان مقاله با فونت B Lotus 18 Bold، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت B Lotus 15 Bold، چکیده فارسی با فونت B Lotus 12، فهرست عناوین متن با فونت B Lotus 12Bold، منابع با فونت B Lotus 11 نگاشته شود.

9. مقاله در سه فایل جداگانه شامل؛ یک فایل صفحه مشخصات نویسنده یا نویسندگان Word شده، فایل دوم حاوی مقاله اصلی در محیط Word بدون صفحه مشخصات نویسندگان، فایل سوم حاوی مقاله اصلی PDF شده بدون صفحه مشخصات نویسندگان باشد.

10. مأخذ در متن مقاله، در شروع جمله با ذکر نام خانوادگی نویسنده (گان) و در داخل پرانتز شماره رفرنس، در پایان جمله در داخل گیومه شماره رفرنس آورده شود. مثال نحوة ارجاع در داخل متن در ابتدای جمله: توسلی [12]؛ در پایان جمله (12). لازم به ذکر است تمام منابع لاتین بایستی معادل فارسی آن­ها آورده شود. مثال آندرسون [15].

11. معادل‌های انگلیسی در متن مقاله آورده شود.

12. روش ارائه منابع در انتهای مقاله:

الف- نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان. سال انتشار. عنوان کتاب. شماره جلد. نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر. نحوة درج در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا خواهد بود. برای مثال کتاب: رسولی، ع. ا. 1393. مبانی سنجش از دور کاربردی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تبریز، 703 صفحه.

ب- مثال برای نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه. جلد (شماره): صفحه ....- .......

برای مشاهده نمونه تدوین منابع از فایل موجود در لینک زیر استفاده کنید

 

IEEE STYLE

13. حداقل منابع مورد استفاده نباید از 25 منبع کمتر باشد.

14. شکل‎های هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان به عنوان شکل شماره‎گذاری می‎شوند. شکل‎ها باید به صورت رنگی با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آن­ها در پائین بیاید. اعداد و مقایس موجود در منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه به زبان فارسی باشد. عکس‎ها باید واضح، مطالب آن­ها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس­ها یا شکل‎هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‎اند الزامی است.

15. مقاله‎های رسیده توسط سه نفر از استادان متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

16. مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است.

17. مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‎شود.

18. مقاله باید بین 6 تا 16 صفحه به صورت یک ستونی بوده و شکل و جدول­های آن داخل متن آورده شود.

19. ابعاد صفحه مقاله A4 بوده و حاشیه چهار طرف صفحه 5/2 سانتی­متر باشد. فاصله ستونی خطوط single تهیه شود.

20. متن فارسی مقاله با  فونتLotus  B  شماره 12 و انگلیسی با فونت Time new roman  شماره 10 تایپ شود.

21. عناوین بخش های اصلی مقاله  به صورت Bold و یک شماره بزرگتر از متن اصلی مقاله و عناوین فرمی به صورت Bold با همان اندازه متن اصلی درج گردد.

22. مجله حق ­رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‎دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

23. فایل Template مقاله برای استفاده نویسندگان در لینک زیر قابل دسترس است:

Paper Template