راهنمای نویسندگان

راهنمای نگارش و تدوین نهایی مقاله

رعایت نکات و دستور‎العمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار به موقع نشریه هنگام ارسال مقالات ضروری است:

1. مجله تخصصی مهندسی مخابرات در موضوعات مرتبط با حوزه مهندسی برق و کامپیوتر و مباحث حوزه مخابرات پذیرای مقالات محققین می‎باشد.

2. مقالة ارسال شده در نشریة دیگر چاپ نشده یا همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

3. زبان رسمی نشریه، فارسی است، اما چکیده مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

4. مقاله علاوه بر چکیده فارسی و انگلیسی، بایستی دارای واژه‎ های کلیدی (حداکثر 6 واژه)،‌ مقدمه، روش کار، نتایج، بحث و نتیجه‎ گیری و فهرست منابع باشد.

5. مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

6. مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً می­بایست با امضاء استاد مربوطه به نشریه ارسال گردد؛ در غیر این صورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود.

7. فایل Word مقاله به همراه فایلPDF  تنها از طریق وب سایت نشریه به ارسال شود.

 8. مقاله در محیط  Word 2013  یا بالاتر و بر اساس template مشخص شده تایپ و ارسال گردد. 

9. مقاله در سه فایل جداگانه شامل؛ یک فایل صفحه مشخصات نویسنده یا نویسندگان Word شده، فایل دوم حاوی مقاله اصلی در محیط Word با/بدون مشخصات نویسندگان، فایل سوم حاوی مقاله اصلی PDF شده بدون صفحه مشخصات نویسندگان باشد.

10. معادل‌ کلمات مخفف انگلیسی در متن مقاله بصورت زیرنویس آورده شود.

11. منابع و مراجع همگی به فرمت IEEE نوشته شوند. 

برای مشاهده نمونه تدوین منابع از فایل موجود در لینک زیر استفاده کنید

IEEE STYLE

12. حداقل منابع مورد استفاده نباید از 25 منبع کمتر باشد.

13. شکل‎های هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه به طور یکسان با عنوان شکل شماره‎ گذاری می‎شوند. شکل‎ها باید به صورت رنگی با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان آن­ها در پائین بیاید. اعداد و مقیاس موجود در منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه به زبان فارسی باشد. عکس‎ها باید واضح، مطالب آن­ها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس­ها یا شکل‎هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‎اند الزامی است.

14. مقاله‎ های رسیده توسط اساتید متخصص به صورت محرمانه داوری خواهد شد.

15. مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است.

16. مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‎شود.

17. مقاله باید بین 6 تا 16 صفحه به صورت تک ستونی بوده و شکل و جدول­های آن داخل متن مطابق با فرمت مجله آورده شود.

18. ابعاد صفحه مقاله A4 بوده و حاشیه چهار طرف صفحه 2.5 سانتی­متر باشد. فاصله ستونی خطوط single تهیه شود.

19. متن فارسی مقاله با  فونت B Nazanin  شماره 12 و انگلیسی با فونت Time new roman  شماره 10 تایپ شود.

20. مجله حق ­رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‎دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.

21. فایل Template مقاله برای استفاده نویسندگان در لینک زیر قابل دسترس است:

Paper Template