درباره نشریه

درباره نشریه

فصلنامه مهندسی مخابرات می کوشد تحقیقات تجربی، میدانی و نظری پژوهشگران و اندیشمندان کشور و جهان در حوزه های مختلف مهندسی برق و کامپیوتر را با مجوز از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت فصلنامه و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر نماید. از این رو از استادان، پژوهشگران، نخبگان و دانشجویان محترم درخواست می شود که مقالات علمی فارسی و لاتین خود را به دفتر فصلنامه ارسال نمایند.