ارزیابی شبکه انتقال داده در دو تکنولوژی وایمکس (Wimax) و نسل پنجم (5G)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فناوری اطلاعات،واحد بوشهر،دانشگاه آزاد اسلامی،بوشهر،ایران

چکیده

شبکه 4G فعلی برای سلولهای کوچک بی قاعده طراحی نشده بودند. بر اساس سیر تکاملی بلند مدت که وقفه زمان مخابره یک میلی ثانیه و پیشوند تناوبی حدود ۵ میلی ثانیه است این امر باعث شده است. به علاوه رابط درون سلول به مقدار زیادی توسط آرایش طرح‌ریزی شده کنترل شده است.با توسعه سریع فناوریهای بیسیم، مفهوم نسل پنجم سیستمهای ارتباطی مطرح شد؛ که با این پیشرفت هر یک از مشترکان مخابراتی میتوانند با سرعت 1۱هزار گیگابیت در ثانیه به اینترنت متصل شوند. در این بستر، سیستمی که برای پیاده سازی آن مورد استفاده قرار گرفته است، گره هایی که بسته های اطلاعاتی را جا به جا می کنند کاملاً هوشمند هستند و الگوریتم هوشمندسازی گره ها براساس مسیر و مقصد می باشد. این سیستم باعث می شود تا داده ها بسیار هوشمندانه مسیریابی شده و با سرعت و امنیت بالا منتقل شوند در این مقاله سعی شده است تا با اندازه گیری پارامترهای QoS در شبکه های Wimax و 5G به مقایسه آن دو پرداخته و کارایی شبکه های 5G در انتقال داده را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها


[1]     TOWARDS CONVERGED 5G MOBILE  NETWORKS CHALLENGES AND CURRENT TRENDS Anna Zakrzewska, Sarah Ruepp, Michael S. Berger DTU Fotonik, Technical University of Denmark, rsteds Plads 343, 2800 Kgs. Lyngby, Denmark.
[2]     G. P. Fettweis, “A 5G Wireless Communications Vision,” Microwave J., Dec. 2012.
[3]     Amdocs Smart NetSolution, http://www.amdocs.com/Products/OSS/Pages/small-cell-solution.aspx, visited on 17 Apr. 2014..
[4]     A Survey on Green 5G Cellular Networks Li-Chun Wang Dept. of Electrical Engineering. National Chiao Tung Usniversity.
[5]     Chunglae Cho, I. H. (2004). Improvement of channel zapping time in IPTV services using the adjacent groups join-leave method. The 6th International Conference on Advanced Communication Technology, (pp. 971-975).
[6]     Y. Kim, J. K. (2008). Reducing IPTV Channel Zapping Time Based on Viewer’s Surfing Behavior and Preference. IEEE International Symposium on Broadband Multimedia Systems and Broadcasting 2008. IEEE.
[7]     Akhtar, S. (2009). Evolution of Technologies, Standards, and Deployment of 2G-5G Networks. Encyclopedia of Multimedia Technology and Networking, Second Edition, 522-532.
[8]     Santhi, K., Srivastava, V., SenthilKumaran, G., & Butare, A. (2003). Goals of true broad band's wireless next wave (4G-5G). Vehicular Technology Conference, 2003. VTC 2003-Fall. 2003 IEEE 58th, 2317 - 2321.
[9]     Janevski, T. (2009). 5G Mobile Phone Concept. Consumer Communications and Networking Conference, 2009. CCNC 2009. 6th IEEE, 1-2.
[10]  Cheng-Xiang WangHaider, F., Gao, X., You, X.-H., Yang, Y., Yuan, D., Aggoune, H., . . . Hepsaydir, E. (2014). Cellular Architecture and Key Technologies for 5G Wireless Communication Networks. IEEE Communications Magazine, 122-130.
[11]  Rost, P., Bernardos, C., Domenico, A., Girolamo, M., Lalam, M., Maeder, A., . . . Wübben, D. (2014). Cloud technologies for flexible 5G radio access networks . IEEE Communications Magazine, 68-76.
[12]  Bhushan, N., Li, J., Malladi, D., Gilmore, R., Brenner, D., Damnjanovic, A., . . . Geirhofer, S. (2014). Network densification: the dominant theme for wireless evolution into 5G. IEEE Communications Magazine, 82-89.
[13]  Bangerter, B., Talwar, S., Arefi, R., & Stewart, K. (2014). Networks and devices for the 5G era. IEEE Communications Magazine, 90-96.
[14]  J. Kempf, "Moving the Mobile Evolved Packet Core to the Cloud", 2012 IEEE 8th Int'l. Conf. Wireless and Mobile Computing Networking and Commun., pp. 784-91, 2012.
[15]  A. Shokrollahi, “Raptor codes,” IEEE Transaction Information Theory, vol. 52, no. 6, Jun. 2006, pp. 2551-2567
[16]  M. Afgani, H. Haas, H. Elgala, and D. Knipp, “Visible Light Communication using OFDM” in Proc. of the 2nd International Conference on Testbeds and Research Infrastructures for the Development of Networks and Communities (TRIDENTCOM), Barcelona, Spain, March 1-3 2006, pp. 129-134.
[17]  X. Wang, "Cache in the Air: Exploiting Content Caching and Delivery Techniques for 5G Systems", IEEE Commun. Mag., vol. 52, no. 2, pp. 131-39.
[18]  V. Chandrasekhar, J. G. Andrews, and A. Gatherer,Femtocell networks: A survey, IEEE Communications Magazine, vol. 46, no. 9, pp. 59-67,September 2008.
[19]  "Cisco visual network index: Global mobile traffic forecast update", 2012, [online] Available: http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns341/ns525/ns537/ns705/ns827/white_paper_c11-520862.html.
[20]   G. A. Abed, M. Ismail, and K. Jumari, “A Realistic Model and Simulation Parameters of LTE-Advanced Networks,” Faculty of Engineering and Built Environment, National University of Malaysia, Selangor, Rep. ISSN:2278-1021, Aug. 2012