استخراج عیوب از تصاویر رادیوگرافی جوش با استفاده از اطلاعات محلی در فضای تبدیل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، گروه برق بوشهر، ایران

2 استادیار، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، گروه برق، بوشهر، ایران

چکیده

رادیوگرفی یکی از پرکاربردترین انواع آزمایش‌های غیر مخرب جوش می‌باشد، تصاویر رادیوگرافی در حال حاضر توسط انسان تفسیر می‌شوند، به منظور افزایش دقت و سرعت تفسیر و همچنین کاهش هزینه‌ها به دنبال راهی جهت تفسیر اتوماتیک این تصاویر جهت تشخیص عیوب جوش می‌باشیم. مهم‌ترین مرحله اتوماتیک کردن این فرایند، استخراج صحیح عیوب از تصویر رادیوگرافی می‌باشد، از اینرو در این مقاله با استفاده از تکنیک‌های پردازش تصویر راهکار جدیدی را جهت استخراج عیوب از ناحیه جوش اریه می‌دهد. در روش پیشنهادی بعد از جداسازی ناحیه جوش با استفاده از تطبیق هیستوگرام واعمال فیلتر وینر به بهبود کیفیت تصویر و حذف نویزهای موجود پرداخته، پس از آن به منظور استفاده بهینه از اطلاعات تصویر در جهات مختلف، از تبدیل موجک تصویر استفاده کرده و سپس با اعمال تکنیک‌هایی نظیر آستانه گذاری محلی، عملیات مورفولوژی و لبه یابی روی جزهای حاصل از تبدیل ویولت به استخراج ناحیه عیب تصاویر پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها