ارزیابی شبکه‌های نسل پنجم موبایل در ارائه خدمات Stream

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فناوری اطلاعات، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

چکیده

اوایل ۲۰۱۲، ITU[1] تحت نظر سازمان ملل برنامه‌ای را برای توسعه تیم ارتباطات بین‌المللی موبایلی [2](IMT) برای افق ۲۰۲۰ و فرای آن آغاز کرد. در نتیجه رسماً یک مسابقه جهانی برای تعیین نسل پنجم شبکه موبایل شروع شد. در سه سال بعدی تصویر سیستم این نسل بعدی شروع به شکل‌گیری کرد. یک پیشنهاد پیش نویس از سوی ITU-R[3] درباره IMT-2020، سه کاربرد کلیدی در G5 را به‌عنوان موبایل پهن‌ باند افزایش یافته تعریف می‌کند، ارتباطات ماشینی سنگین، فوق قابل اطمینان و ارتباطات با نهفتگی کم. همچنین گزارش مشابهی به راهنمایی درباره ملزومات این سناریوها در زمینه شاخص‌های اجرایی مانند بازده طیف، نهفتگی، چگالی ارتباط، ظرفیت ترافیکی ناحیه اشاره می‌کند.


شبکه مبتنی بر پروتکل اینترنت نشان دهنده همگرایی بین فناوری اطلاعات، ارتباطات از راه دور و انتشار است. این شبکه اشاره به سرویس تلویزیون دیجیتال و سرویسهای دیگر ویدیو و صدای منتقل شده از طریق شبکه‌های پهن باند دارد که یکی از بزرگ‌ترین مسائل ارائه دهندگان IPTVو سایر خدمات استریم، ارائه کیفیت تجربه QoE[4] کافی به مشتریان آن‌ها می‌باشد. QoEبه عنوان عملکرد کلی از یک سیستم از نقطه نظر کاربران تعریف می‌شود و یک اندازه گیری انتها به انتها در سطح سرویس می‌باشد رضایت مخاطب در IPTVو سایر سرویس‌های استریم تحت تأثیر پارامترهای مختلف QoS[5] است. در این پژوهش سعی شده است تا با اندازه گیری پارامترهای QoSدر شبکه‌های LTE[6] و G5 به مقایسه آن دو پرداخته و کارایی شبکه‌های G5 در انتقال داده‌های استریم را مورد بررسی قرار دهیم.
[1]. International Telecommunication Union


[2]. International Mobile Telecommunications


[3]. International Telecommunications Union Radiocommunications Sector


[4]. Quality of Experience


[5]. Quality of service


[6]. Long Term Evolution

کلیدواژه‌ها