دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی تقویت کننده یک طبقه توان بالا و فرکانس بالا در کلاس F با دو ترانزیستور موازیGaN برای کاربردهای 2.5GHz

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

باقر ذبیحی؛ پیمان علیپرست؛ ناصر نصیرزاده


2. بارزدایی بهینه جهت جلوگیری از فروپاشی ولتاژ با در نظر گرفتن ارزش گذاری فیدرها و باس ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

سمیه عبدالهی کاکرودی؛ رضا ابراهیمی؛ احمد احمدی


3. چهارچوب استخراج ویژگی سیستم تشخیص محتوای تصاویر بر اساس آنالیز تبدیل چرخشی و اطلاعات مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

شاهین شافعی؛ حمید وحدتی؛ توحید صدقی؛ اصغر چرمین


4. آنتن چندبانده شانه ای با قطبی شدگی دایروی برای کاربردهای مخابرات بی سیم و اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1401

رضا خواجه محمدلو؛ توحید اریبی؛ توحید صدقی


5. آنتن فشرده چند بانده چند ورودی چند خروجی برای کاربردهای نسل های جدید مخابرات بی سیم و اینترنت اشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

توحید اریبی؛ توحید صدقی؛ رضا خواجه محمدلو


6. Design of a Low-Area, Low-Power and High-Speed Comparator in 65 nm FinFET Technology

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

سیدمحمدعلی زنجانی


7. استخراج ویژگی های چندگانه ترکیبی برای کاهش خلا معنایی با طبقه بندی نیمه نظارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

مهدی جلالی؛ توحید صدقی