دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی و بهینه سازی کنترل کننده عصبی برای تنظیم و کنترل ولتاژ خروجی مبدل های DC به DC افزاینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

محمد زارعی؛ مجید مرادی زیرکوهی؛ نجمه چراغی شیرازی