نویسنده = دکتر عبدالرسول قاسمی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و پیاده سازی یک رگولاتور ولتاژ با افت کم و خروجی تثبیت شده با استفاده از راهکار تغذیه بدنه

دوره 10، شماره 38، زمستان 1399

وحید دهیده؛ حامد امین زاده؛ دکتر عبدالرسول قاسمی


2. طراحی و پیاده سازی یک رگولاتور ولتاژ با افت کم و خروجی تثبیت شده با استفاده از راهکار تغذیه بدنه

دوره 7، شماره 24، تابستان 1396، صفحه 49-57

وحید دهیده؛ حامد امین زاده؛ دکتر عبدالرسول قاسمی


3. طراحی مدار مبدل سطح ولتاژ با بازده توان بالا برای کاربردهای ولتاژ پایین

دوره 5، شماره 17، پاییز 1394، صفحه 23-29

وحیدرضا صبوری؛ دکتر عبدالرسول قاسمی؛ دکتر نجمه چراغی شیرازی